Keuring volgens NEN3140

Vanuit de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet wordt geëist dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn. Ook moeten werkzaamheden aan of met deze installaties veilig uitgevoerd kunnen worden. In de NEN 3140 norm worden deze relevante eisen benoemd voor het werken met of aan elektrische laagspanningsinstallaties. Om aan de wet- en regelgeving te voldoen is het verstandig om regelmatig NEN 3140 inspecties uit te laten voeren. Hiermee zorgt u ervoor dat u en uw werknemers veilig met elektrische arbeidsmiddelen kunnen werken.

U wilt de veiligheid van uw elektrische arbeidsmiddelen waarborgen en zorgen voor een veilige werkomgeving. Een periodieke keuring volgens NEN 3140 helpt u om uw elektrische arbeidsmiddelen in goede staat te houden en eventuele incidenten, zoals elektrocutie, te voorkomen. De keuring geeft u inzicht in risico’s zodat u deze tijdig kunt voorkomen.

Met de keuring elektrische installaties:

  • Voldoet u aan de Arbowetgeving
  • Toont u aan dat een veilige werkomgeving voor u prioriteit heeft
  • Minimaliseert u het risico op incidenten en boetes

U wilt voldoen aan alle wet- en regelgeving en de veiligheid waarborgen van uw aanwezige elektrische arbeidsmiddelen. NEN 3140 (periodieke keuring) geeft duidelijke handvatten over hoe u dit kunt doen. Het helpt u om praktische invulling te geven aan de wettelijke eisen rondom het werken met elektrische arbeidsmiddelen.

Wanneer uw elektrisch arbeidsmiddel een keuring volgens NEN 3140 ondergaat, wordt deze op verschillende aspecten getoetst. Allereerst vindt er een visuele inspectie plaats, waarna een meting en beproeving plaatsvindt waarin wordt gekeken in hoeverre het arbeidsmiddel voldoet aan de eisen. In een NEN 3140 checklist som ik de inspectiepunten voor u op.

Bij een NEN 3140 keuring van Elektrische Arbeidsmiddelen worden arbeidsmiddelen, zoals onder andere pedicure-motoren, behandelstoelen, loeplampen, ultrasoonreinigers en autoclaven gecontroleerd op veiligheid. Tijdens de keuring wordt een visuele controle gedaan en een controle door meting op beproeving. Aan het einde van de dag ontvangt u digitaal de rapportage. Mochten arbeidsmiddelen afgekeurd zijn, dan wordt dit direct door de inspecteur gemeld aan de installatieverantwoordelijke.

Klik hier voor de vaste tarieven voor een periodieke keuring.

WhatsApp chat