Algemene voorwaarden

REPARATIEVOORWAARDEN

Reparatievoorwaarden van pedicure-service.nl

A. Algemene reparatie voorwaarden.

1. De opdrachtgever overhandigd het object aan de reparateur en verklaart hiermee akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden.

2. De reparateur  zal alles in het werk stellen het object zo spoedig mogelijk te repareren.

3. Gedurende de onderhoudsbeurt/reparatie kan de opdrachtgever aanspraak maken op een gratis leenobject.

3. Indien reparatie niet direct mogelijk is, kan de reparateur besluiten (al dan niet tegen vergoeding) een leenobject voor langere tijd aan te bieden. Dit is geen verplichting.

4. Reparateur kan indien hij dit wenselijk acht een borg vragen voor het leenobject.

5. Garantie op reparatie is 3 maanden.

6. Onbehoorlijk gebruik is uitgesloten van welke garantie of coulance dan ook.

B. Kosten reparatie.

1. Wanneer het object wordt aangeboden voor inspectie c.q. reparatie waarbij het object moet worden opengemaakt/uitgebouwd door de reparateur om een passende prijsopgaaf te kunnen maken, worden er onderzoekskosten in rekening gebracht.

2. Indien de eigenaar besluit niet tot reparatie over te gaan, dan krijgt deze het object ongerepareerd en mogelijk uit elkaar retour. Wel worden er onderzoekskosten van (€ 15,- Ex BTW) in rekening gebracht.

3. Wenst de eigenaar het object weer in de staat zoals aangeboden retour, dan zullen hiervoor extra kosten (€45.- Ex BTW) gerekend worden.

4. Wanneer de eigenaar besluit de machine te repareren dan komen de onderzoekskosten te vervallen.

5. Indien de kosten voor een onderhoudsbeurt of reparatie hoger zijn dan €150,- Ex BTW, dan krijgt de opdrachtgever ten allen tijde een vrijblijvende prijsopgaaf.

6. Reparaties dienen ten alle tijden contant voldaan te worden.

7. Eventuele verzendkosten komen ten alle tijden voor rekening van de opdrachtgever.

C. Kosten reparatie op locatie.

1. Wanneer er sprake is van onderhoud/reparatie op locatie, dan worden hiervoor voorrijkosten in rekening gebracht.

2. De voorrijkosten bedragen:

€12,50 bij 0-25 km; 

€25,-    bij 26-50 km; 

€37,50 bij 51-100 km;

€50,-    bij 101-150 km;

€1,- per km bij afstanden groter dan 150 km.

3. De reparatiekosten bedragen €14,- per kwartier

4. U ontvangt hiervoor een offerte, wanneer deze akkoord bevonden wordt dient deze ondertekend retour aan reparateur overhandigd te worden.

5. Het offertebedrag is een schatting, en kan ten alle tijden wijzigen.

6. Op basis van nacalculatie zal de juiste factuur opgemaakt worden.

D. Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschied de betaling na onderhoud of reparatie. Dit kan middels een mobiel PIN-apparaat (voorkeur) of contant.

2. De factuur wordt direct naar het bij mij bekende e-mailadres gestuurd.