NEN 3140

Een bedrijf is – zwart-wit gezien – niet verplicht om zijn installaties en apparatuur volgens de NEN 3140 te (laten) keuren. Wel zijn werkgevers volgens de Arbowet verplicht om voor hun werknemers en/of bezoekers een veilige en gezonde werkplek te creëren. Door volgens de norm te werken, voldoet de werkgever dus wel aan de door de Arbowet en Arbeidsinspectie gestelde eisen.

De keuring van de bestaande elektrische installaties moet worden uitgevoerd door een Vakbekwaam Persoon. Een Voldoende Onderricht Persoon mag enkel de keuring uitvoeren voor elektrisch handgereedschap. Of je hem of haar extern inhuurt, of dat het om een eigen werknemer gaat, maakt in dit geval niet uit. 

Een NEN 3140 Vakbekwaam Persoon moet gevaren en risico’s kunnen inschatten bij (complexere) elektrotechnische werkzaamheden en elektrotechnische handelingen op een veilige manier kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het bijplaatsen van groepen in een installatie.

Let op: een Vakbekwaam Persoon en VOP moet wél door de werkgever worden aangewezen, voordat hij of zij een NEN 3140 keuring mag uitvoeren.

WhatsApp chat